Χρήσιμες πληροφορίες/ Χάρτης

Στον παρακάτω χάρτη φαίνονται οι τοποθεσίες των σταθμών ποδηλάτων. Κάνοντας κλικ σε κάθε σταθμό εμφανίζεται ο αριθμός διαθέσιμων ποδηλάτων, η χωρητικότητα και οι ελεύθερες θέσεις.