Χρεώσεις

Χρεώσεις συστήματος

 

Η χρήση του συστήματος είναι Δωρεάν!

Ο κάθε χρήστης θα πρέπει εντός 3 ωρών από την παραλαβή του ποδηλάτου να το επιστρέψει σε έναν από τους σταθμούς - κιόσκια.

Για τους χρήστες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα (Web ή κιόσκι) για να εγγράφουν - θα πρέπει να γίνει μια συναλλαγή με το τραπεζικό τους σύστημα και να επιβαρυνθούν άπαξ 1,00 €

Διάρκεια Χρήσης

Κόστος

0 - 3 ώρες

 ΔΩΡΕΑΝ

 

Προσοχή! Μετά το πέρας των τριών (3) ωρών χρήσης του ποδηλάτου και εφόσον δεν έχει επιστραφεί το ποδήλατο, θα επιβάλλεται  χρηματικό πρόστιμο «Καθυστερημένης Επιστροφής» στον χρήστη. Οι περιπτώσεις  χρηματικών προστίμων περιγράφονται στον πίνακα.

Πρόστιμα σε περιπτώσεις καθυστερημένης επιστροφής

Διάρκεια καθυστερημένης επιστροφής Κόστος Προστίμου
3 - 24 ώρες 1,00€ / καθυστερημένη ώρα
24 ώρες 7 ημέρες 110,00 €
Μετά το πέρας 7 ημερών 250,00 €